Unit 8 lớp 7: a closer look 2 unit 8 lớp 7 trang 19, unit 8 lớp 7: a closer look 2 trang 19

Để đăng nhập vận dụng iostudy trên smartphone, các bạn sử dụng kĩ năng quét mã QR-Code trên áp dụng iostudy vào hình hình ảnh QR mặt trên, khối hệ thống sẽ tự động đăng nhập trên vận dụng của bạn.

Bạn đang xem: A closer look 2 unit 8 lớp 7 trang 19


*

Đăng ký kết để không bỏ qua đề thi, những bài đánh giá học kỳ, ôn thi thpt Quốc gia tiên tiến nhất và được cung cấp trực tuyến đường từ IOShare.
Toán học
*
Ngữ Văn & Tiếng Việt
*
giờ đồng hồ Anh
*
trang bị lý
*
hóa học
*
Sinh học
*
Địa lí
*
lịch sử
*
technology
*
GDCD
*
Tin học tập Giải bài bác tập SGK
*
Thư viện tư liệu
× Tính năng mới! IOShare có thể chấp nhận được Upload hình ảnh khi trả lời
*
, auto ghi âm giọng của chính bản thân mình upload lên vận dụng
*
, nhận # nhằm tìm kiếm bài xích giải SGK, Sách Nâng cao, Đề thi. Hoàn toàn có thể Tag bằng hữu của bạn vào tư liệu (Ví dụ:
αβγηθλΔδϵξϕφΦμ∂Ωωχσρ∞π∃⊥()<>|/ℕℤℚℝℕ∗
VPGD: LK 587 - No 16 - KDV Giếng Sen - La Khê - Hà Đông - Hà Nội bản thảo ĐKKD số 0108234405 vì Sở KHĐT TP Hà Nội.

Hoàn thành các câu thực hiện although, despite, in spite of, however hoặc nevertheless. Thỉnh thoảng, có hai câu vấn đáp là gồm thể


Task 1. Complete the sentences. Use although + a clause from the box.

(Hoàn thành những câu. Thực hiện although + mệnh đề vào khung.)

they spent a lot of money on the film

it is set in modern times

the acting is excellent

few people came lớn see it

it was a comedy

 

1. We enjoyed the film at the Ngoc Khanh Cinema_________________.

2. _________________it wasn"t a big success.

3. _________________I don"t enjoy the film.

4. I didn"t find it funny at all_________________.

5. The film is based on a book that was written twenty years ago_________________.

Phương pháp giải:

Lưu ý: khi although chính giữa câu thì trước đó không có dấu phẩy ","

Lời giải chi tiết:

1. We enjoyed the film at the Ngoc Khanh Cinema although few people came to lớn see it.

(Chúng tôi thích bộ phim truyền hình này nghỉ ngơi rạp Ngọc Khánh mặc dù ít người đến xem nó.)

2. Although they spent a lot of money on the film, it wasn"t a big success.

(Mặc mặc dù họ vẫn tốn nhiều tiền mang lại phim này, tuy thế nó ko phải là 1 trong những thành công lớn.)

3. Although the acting is excellent, I don"t enjoy the film.

(Mặc dù diễn xuất xuất sắc, tôi vẫn không ưng ý phim này.)

4. I didn"t find it funny at all although it was a comedy.

(Tôi không thấy vui một chút nào mặc dù nó là 1 trong những phim hài.)

5. The film is based on a book that was written twenty years ago although it is mix in modern times.

(Bộ phim được dựa vào một quyển sách nhưng mà được viết từ thời điểm cách đây 20 năm, tuy vậy nó ra mắt trong thời gian hiện đại.)


bài bác 2


Video trả lời giải


Task 2. Complete the sentences, using although, despite/in spite of. Sometimes, two answers are possible.

(Hoàn thành những câu, thực hiện although, despite, in spite of. Thỉnh thoảng, hai câu vấn đáp là gồm thể.)

although

despite

in spite of

1._______________the story of the film was good, I didn"t like the acting.

2. I went to see the film_______________feeling really tired.

3. I really enjoyed the Water War_______________most of my friends said it wasn"t a very good film.

4. _______________careful preparation, they had a lot of difficulties in making the film.

5. _______________the film was gripping, Tom slept from beginning to end.

Phương pháp giải:

although + S + V(mệnh đề)

despite = in spite of + N/V-ing.

Lời giải chi tiết:

1. Although 2. despite/ in spite of 3. although4. Despite/ In spite of 5. Although

1. Although the story of the film was good, I didn"t lượt thích the acting.

(Mặc dù chuyện phim hay, nhưng mà tôi không mê thích phần diễn xuất.)

Giải thích: chỉ mối quan hệ đối lập giữa hai thông tin trong và một câu => although

2. I went lớn see the film despite/ in spite of feeling really tired.

(Tôi đang đi tới xem phim tuy vậy cảm thấy thật sự mệt nhọc mỏi.)

3. I really enjoyed the Water War although most of my friends said it wasn"t a very good film.

(Tôi thiệt sự phù hợp phim chiến tranh Nước, tuy vậy hầu hết bạn bè tôi nói nó ko phải là 1 trong phim quá hay.)

4. Despite/ In spite of careful preparation, they had a lot of difficulties in making the film.

(Mặc dù chuẩn bị cẩn trọng nhưng bọn họ cũng chạm chán nhiều khó khăn khi làm cho phim.)

5. Although the film was gripping, Tom slept from beginning lớn end.

(Mặc cho dù phim hay cơ mà Tom sẽ ngủ suốt từ đầu đến cuối.)


bài bác 3


Video lí giải giải


Task 3. Rewrite these sentences using the words in brackets. Change other words in the sentence if necessary. 

(Viết lại gần như câu sau áp dụng những từ vào ngoặc đơn. Chuyển đổi những từ khác trong câu nếu bắt buộc thiết.)

1. I don"t think Stallone is a very good actor. He was very good in the Rocky films. (although)

(Tôi không cho là Stallone là một trong diễn viên vượt giỏi. Anh ấy đang rất xuất sắc trong các bộ phim Rocky.)

_______________________

2. Many European film directors have gone to lớn Hollywood to make films. Few have had as much success as Milos Forman. (although)

(Nhiều đạo diễn điện ảnh châu Âu đã đi đến Hollywood để triển khai phim. Ít ai có được rất nhiều thành công như Milos Forman.)

_______________________

3. They watched films on DVD all night. They had lớn work the next day. (despite)

(Họ đã xem phim bên trên DVD suốt đêm. Bọn họ phải thao tác làm việc vào ngày hôm sau.)

_______________________

4. He has performed excellently in many films. He has never won an Oscar for Best Actor. (although)

(Anh ấy đã miêu tả xuất sắc trong tương đối nhiều bộ phim. Anh ấy chưa lúc nào giành được giải Oscar mang đến Nam diễn viên thiết yếu xuất dung nhan nhất. )

_______________________

5. The film begins with a terrible disaster. It has a happy ending. (in spite of)

(Bộ phim bắt đầu bằng một thảm họa to khiếp. Nó có một xong xuôi có hậu.)

_______________________

Lời giải bỏ ra tiết:

1.

Xem thêm: Nêu hiện tượng xảy ra khi cho zn có tác dụng với h2so4 loãng không

 I don’t think Stallone is a very good actor although he was very good in the Rocky films.

(Tôi khônq nghĩ về Stallone là một diễn viên phái mạnh rất giỏi mặc dù anh ấy diễn khôn cùng hay trong những phim Rocky.)

2. Although many European film directors have gone to Hollywood lớn make films, few have had as much success as Milos Forman.

(Mặc dù nhiều đạo diễn châu Âu đang đi vào Hollywood có tác dụng phim, nhưng mà rất ít người có nhiều thành công như Milos Forman.)

3Despite having to work the next day, they watched films on DVD all night.

(Mặc cho dù phải làm việc vào ngày mai, cơ mà họ sẽ xem phim trên DVD xuyên suốt đêm.)

4. Although he has performed excellently in many films, he has never won an Oscar for Best Actor.

(Mặc mặc dù anh ấy đang diễn xuất xuất sắc, nhưng mà anh ấy không khi nào giành được giải Oscar đến Diễn viên Xuất dung nhan nhất.)

5. In spite of beginning with a terrible disaster, the film has a happy ending. 

(Mặc dù bắt đầu với một thảm họa tởm khủng, bộ phim truyện vẫn có xong xuôi hạnh phúc.)


Task 4. Complete the sentences using although, despite, in spite of, however, or nevertheless. Sometimes, two answers are possible.

(Hoàn thành các câu thực hiện although, despite, in spite of, however hoặc nevertheless. Thỉnh thoảng, có hai câu vấn đáp là tất cả thể.) 

although

despite

in spite of

however

nevertheless

 

1. The film didn"t receive good review from critics.__________ , many people went to see it.

2.____________ the silly story, many people enjoyed the film.

3. They spent millions of dollars on making the film. ____________it wasn"t as successful as expected.

4._____________Jaws is one of Spielberg"s first films, it is one of his best.

5.______________the film was a bit frightening, I really enjoyed it.

Lời giải bỏ ra tiết:

1. However/ Nevertheless2. Despite/ In spite of3. However/ Nevertheless4. Although 5. Although

1. The film didn"t receive good review from critics. However/ Nevertheless, many people went lớn see it.

(Phim này sẽ không nhận được đánh giá tốt từ mọi nhà phê bình mặc dù nhiều tín đồ vẫn xem nó.)

Giải thích: chỉ mối quan hệ đối lập thân hai câu => However/ Nevertheless;

2. Despite/ In spite of the silly story, many people enjoyed the film.

(Mặc dù mẩu truyện thật ngốc nghếch, nhưng không ít người thích cỗ phim.)

Giải thích: Vì ẩn dưới là danh tự => Despite/ In spite of

3. They spent millions of dollars on making the film. However/ Nevertheless it wasn"t as successful as expected.

(Họ đã chiếm lĩnh hàng triệu đô la để triển khai phim này. Mặc dù nhiên, nó không thành công xuất sắc như ước ao đợi.)

Giải thích: chỉ mối quan hệ đối lập giữa hai câu => However/ Nevertheless;

4. Although Jaws is one of Spielberg"s first films, it is one of his best.

(Mặc cho dù phim JAW là một trong những phim đầu tay của Spielberg, nó lại là giữa những phim hay duy nhất của ông.)

Giải thích: chỉ mối quan hệ đối lập giữa hai tin tức trong cùng một câu => although

5. Although the film was a bit frightening, I really enjoyed it.

(Mặc mặc dù phim hơi xứng đáng sợ, nhưng lại tôi thực sự thích nó.)


bài bác 5


Video gợi ý giải


Task 5. Use your own ideas lớn complete the following sentences. Then compare your sentences with a partner 

(Sử dụng ý riêng biệt của em để ngừng các câu sau. Kế tiếp so sánh các câu của em với chúng ta bè.)

1. I don"t really like the film although________________.

2. They spent a huge amount of money on the film. However, ________________.

3. The film was a great success in spite of________________.

4. The sound in the film is terrible. Nevertheless, ________________.

5. Although it is a horror film, ________________.

6. Despite his age________________.

*

Lời giải bỏ ra tiết:

1. I don"t really lượt thích the film although it stars many famous actors.

(Tôi thiệt sự không phù hợp phim này mặc dù nó có rất nhiều diễn viên nổi tiếng.)

2. They spent a huge amount of money on the film. However, the film didn’t get the big success.

(Họ đã chiếm hữu một khoản tiền lớn cho bộ phim. Mặc dù nhiên, bộ phim truyện không đã đạt được thành công lớn.)

3. The film was a great success in spite of being produced by an amateur producer.

(Phim này là một trong những thành công lớn tuy nhiên được sản xuất vì chưng nhà cung cấp nghiệp dư.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *